0

CND Perfect Color Soft White 32oz

Price: $125.00

Detailed Description

CND-Perfect Color Powder Soft White 32oz.
- Sculpting Powders cao cấp có nhiều sắc thái khác nhau, khiến cho bạn dễ dàng làm móng và có kết quả tuyệt đẹp
- Phấn phủ Perfect Color cung cấp nhiều sắc thái được cải tiến mà khách hàng sẽ yêu thích.
- Màu dừa trắng đục.

Weight2.2 lbs
Dimensions3.35 × 3.35 × 6.69 in

Other products

Reviews

Be the first to review “CND Perfect Color Soft White 32oz”

Your email address will not be published.