0
...

CND Nail Fresh

Price: $9.00
- CND Nail Fresh giúp loại bỏ tất cả dầu và tạm thời khử nước tự nhiên của móng. 
- Sử dụng Nail Fresh trước tất cả các lớp sơn móng acrylic để giảm lớp sừng trên móng.

Weight 0.18 lbs
Dimensions 1.3 × 1.3 × 3.66 in

Other products

Reviews

Be the first to review “CND Nail Fresh”

Your email address will not be published.