0

Cloud 9 Package

Price: $14,000.00

Detailed Description

Bộ sản phẩm gồm có:

  • 5 ghế làm móng thư giãn Cloud 9
  • 5 ghế thợ làm móng tay
  • 5 ghế thợ làm móng chân
  • 5 ghế khách hàng ngồi
  • 5 bàn làm móng T105

Tặng thêm: 1 bộ tranh canvas trang trí 8 cái

Weight2320 lbs
Dimensions169.5 × 127 × 48 in

Other products

Loading...
Fiori 8 Function Machine

Fiori 8 Function Machine

$950.00
Verona Nail Dryer Table

Verona Nail Dryer Table

$650.00
Sonoma Nail Dryer

Sonoma Nail Dryer

$1,025.00
Paris Double Nail Table

Paris Double Nail Table

$909.00
Facial Bed 2

Facial Bed 2

$295.00
Camellia Double Nail Table

Camellia Double Nail Table

$1,170.00

Reviews

Be the first to review “Cloud 9 Package”

Your email address will not be published.