0

Chrome Powder Chrome Effects Nail Lacquer Top Coat #CPT31

Price: $5.40
  • Mang lại lớp sơn bóng như gương khi được sử dụng với bột hiệu ứng Chrome phủ trên OPI Nail Lacquer.
  • Độ bóng tối ưu kéo dài đến 7 ngày trên móng
Weight0.04 lbs
Dimensions1.91 × 1.56 × 4 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Chrome Powder Chrome Effects Nail Lacquer Top Coat #CPT31”

Your email address will not be published.