0

Artiste Gel Brush, Stripple Round OK0716VD

Price: $21.19

Bàn chải nghệ thuật được làm bằng lông tổng hợp có thể chịu được việc sử dụng mạnh. Làm sạch bằng cồn sau mỗi lần sử dụng và đậy bằng nắp bàn chải đi kèm để kéo dài tuổi thọ của bàn chải. Sử dụng với Apres Artist‚ Art Gel để tạo ra nghệ thuật móng tay hiệu quả vô tận!

Weight0.64 lbs
Dimensions6.5 × 0.4 × 0.4 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Artiste Gel Brush, Stripple Round OK0716VD”

Your email address will not be published.