0

Bellagio II Powder Cabinet White

Price: $1,000.00
  • Có thể chứa 700 chai sơn 2 oz. bột nhúng
  • 12 tủ để lưu trữ
  • Màu sắc: trắng, xám sáng
Weight200 lbs
Dimensions48 × 18 × 48 in

Other products

Loading...
Sonoma Nail Dryer

Sonoma Nail Dryer

$1,025.00
High Mini Bar End Cap

High Mini Bar End Cap

$95.00
Fiori S-20 Facial Steamer

Fiori S-20 Facial Steamer

$450.00
Camellia Single Nail Table

Camellia Single Nail Table

$645.00
Paris Double Nail Table

Paris Double Nail Table

$909.00
Sonoma Reception Desk

Sonoma Reception Desk

$1,650.00
Fiori 8 Function Machine

Fiori 8 Function Machine

$950.00
La Rose Single Nail Table

La Rose Single Nail Table

$684.00

Reviews

Be the first to review “Bellagio II Powder Cabinet White”

Your email address will not be published.