0

Be Beauty Spa Collection, Deep Therapy Massage Cream, CMSS162G1, Citrus Fresh, 1Gallon KK0511

Price: $18.50

* Vận chuyển bằng pallet.

Tạo ra một cảm giác nóng lên làm dịu sự đau cơ. Giúp cải thiện lưu lượng máu. Deep Therapy Massage Cream hoàn hảo cho mát xa mô sâu, nhưng cũng có thể được áp dụng nhẹ trên các khu vực trị liệu nhỏ hơn.

Weight9 lbs
Dimensions11.8 × 5 × 5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Be Beauty Spa Collection, Deep Therapy Massage Cream, CMSS162G1, Citrus Fresh, 1Gallon KK0511”

Your email address will not be published.