0

Barbicide Sterilizing Jar 21 oz

Price: $12.95
  • Lọ chứa dung dịch khử trùng dụng cụ trong ngành nail, hair
  • Nắp an toàn giữ dung dịch không bị rò rỉ ra ngoài
  • Tiện dụng

 

Weight1.1 lbs
Dimensions4.5 × 4.5 × 7 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Barbicide Sterilizing Jar 21 oz”

Your email address will not be published.