0

Avatar Latex Gloves Small (box)

Price: $6.50
  • 100% cao su tự nhiên
  • Được thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.
  • Thận trọng: Sản phẩm này có chứa mủ cao su tự nhiên có thể gây dị ứng.
Weight1.4 lbs
Dimensions9 × 5 × 2.5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Avatar Latex Gloves Small (box)”

Your email address will not be published.