0

Aurelia® Vibrant™

Price: $6.50
  • 100% cao su tự nhiên
  • Găng tay Aurelia phù hợp và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.
  • Thận trọng: Sản phẩm này có chứa mủ cao su tự nhiên có thể gây dị ứng.
Weight1.4 lbs
Dimensions8.7 × 4.9 × 2.8 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Aurelia® Vibrant™”

Your email address will not be published.