0

Aurelia® Vibrant™

Price: $55.00
  • 100 găng tay / hộp, 10 hộp / hộp
  • 100% cao su tự nhiên, màu trắng, màu be
  • Găng tay Aurelia phù hợp và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế cao nhất.
  • Thận trọng: Sản phẩm này có chứa mủ cao su tự nhiên có thể gây dị ứng.
Weight13.9 lbs
Dimensions94.5 × 49.2 × 33.5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Aurelia® Vibrant™”

Your email address will not be published.