0

Atlanta II Polish & Powder Cabinet (2 sides)

Price: $10,000.00
  • Có thể đặt trên sàn nhà
  • Giữ 408 sơn móng tay & 252 bột nhúng trên kệ
  • 12 tủ để lưu trữ
  • Màu sắc: sồi mùa hè + bạc
Weight320 lbs
Dimensions48 × 18 × 48 in

Other products

Loading...
Verona II Nail Dryer Table

Verona II Nail Dryer Table

$795.00
Sonoma Nail Dryer

Sonoma Nail Dryer

$1,025.00
La Rose Double Nail Table

La Rose Double Nail Table

$1,289.00
Sonoma Mini Bar Signle

Sonoma Mini Bar Signle

$620.00
Camellia Double Nail Table

Camellia Double Nail Table

$1,170.00
Glass Case A

Glass Case A

$295.00
Fiori 8 Function Machine

Fiori 8 Function Machine

$950.00

Reviews

Be the first to review “Atlanta II Polish & Powder Cabinet (2 sides)”

Your email address will not be published.