0

Atlanta II Polish & Powder Cabinet (2 sides)

Price: $1,000.00

Detailed Description

  • Chứa được 700 sản phẩm sơn móng, bột móng trên toàn kệ
  • Có thể giữ 408 sơn móng tay & bột nhúng 252 trên kệ

  • 12 tủ để lưu trữ thêm

Weight320 lbs
Dimensions48 × 18 × 48 in

Other products

Loading...
Paris Nail Dryer Table

Paris Nail Dryer Table

$1,899.00
Camellia Double Nail Table

Camellia Double Nail Table

$1,170.00
Camellia Reception Desk

Camellia Reception Desk

$2,610.00
La Rose Double Nail Table

La Rose Double Nail Table

$1,289.00
La Rose Nail Dryer Table

La Rose Nail Dryer Table

$1,999.00
High Mini Bar End Cap

High Mini Bar End Cap

$95.00
Camellia Single Nail Table

Camellia Single Nail Table

$645.00
Sonoma Mini Bar Signle

Sonoma Mini Bar Signle

$620.00
Verona Nail Dryer Table

Verona Nail Dryer Table

$650.00

Reviews

Be the first to review “Atlanta II Polish & Powder Cabinet (2 sides)”

Your email address will not be published.