0

Artistic Colour Revolution, 2303201, Reactive Gloss, Top Coat, 0.5 Oz

Price: $2.95
  • Làm khô trong vòng trong 8 phút khi không cần đèn LED.
  • Loại bỏ nhanh bằng cách ngâm.
  • Độ bền cao, kéo dài đến 10 ngày.
Weight0.03 lbs
Dimensions0.7 × 0.7 × 3 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Artistic Colour Revolution, 2303201, Reactive Gloss, Top Coat, 0.5 Oz”

Your email address will not be published.