0

Apple Dipping Activator/Sealer, 2oz, N03 KK1129

Price: $18.95
  • Sản phẩm không khô quá nhanh hay bết dính.
  • Làm cho móng mịn và mượt mà, không làm vón bột lên móng của bạn.
  • Không có mùi mạnh như các sản phẩm nhúng khác.
Weight0.13 lbs
Dimensions1.7 × 1.7 × 3.7 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Apple Dipping Activator/Sealer, 2oz, N03 KK1129”

Your email address will not be published.