0

Amy 2 Pedi Cart White Low

Price: $210.00
  • Bề mặt sợi thủy tinh
  • Màu sắc: trắng
  • Có khả năng chống aceton
  • Chứa được 10 chai đựng, 5 nhỏ 5 lớn
  • 2 tủ lưu trữ
Weight95 lbs
Dimensions20.5 × 14 × 24.5 in

Other products

Loading...
Camellia Single Nail Table

Camellia Single Nail Table

$645.00
Paris Nail Dryer Table

Paris Nail Dryer Table

$1,899.00
Sonoma Reception Desk

Sonoma Reception Desk

$1,650.00
Verona II Nail Dryer Table

Verona II Nail Dryer Table

$795.00
Fiori S-30 Facial Steamer

Fiori S-30 Facial Steamer

$395.00
Fiori S-20 Facial Steamer

Fiori S-20 Facial Steamer

$450.00
La Rose Double Nail Table

La Rose Double Nail Table

$1,289.00

Reviews

Be the first to review “Amy 2 Pedi Cart White Low”

Your email address will not be published.