0
...

Amy 2 Pedi Cart White Low

Price: $210.00
  • Bề mặt sợi thủy tinh
  • Màu sắc: trắng
  • Có khả năng chống aceton
  • Chứa được 10 chai đựng, 5 nhỏ 5 lớn
  • 2 tủ lưu trữ
Weight 95 lbs
Dimensions 20.5 × 14 × 24.5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Amy 2 Pedi Cart White Low”

Your email address will not be published.