0

Ammex TLF Gloveworks Latex Glove, Disposable, Powder Free, Size Large (box)

Price: $6.50
  • Làm từ mủ cao su, có khả năng chống đâm thủng tốt
  • Hoàn toàn ôm bán bàn tay
  • Kích thước lớn
Weight1.6 lbs
Dimensions8.7 × 4.9 × 2.8 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Ammex TLF Gloveworks Latex Glove, Disposable, Powder Free, Size Large (box)”

Your email address will not be published.