0

Disposable Pedicure Kit 5B, 10498 OK0608LK

Price: $54.95

Bao gồm:

  • 1 dũa móng tay màu cam và trắng 90/100
  • 1 chà móng tay bằng gỗ màu trắng 100/120
  • 1 chà móng chân màu
  • 1 dụng cụ đệm ngón
  • 1 que gỗ

Số lượng: 200 bộ / thùng

Weight3 lbs

Other products

Reviews

Be the first to review “Disposable Pedicure Kit 5B, 10498 OK0608LK”

Your email address will not be published.