0

Disposable Pedicure Kit 3A, 10497 OK0608LK

Price: $49.95

Bao gồm:

  • 1 dũa móng tay màu cam và trắng 90/100
  • 1 chà móng tay bằng gỗ màu trắng 100/120
  • 1 tấm bọt màu vàng

Số lượng: 200 bộ / thùng

Weight3 lbs

Other products

Reviews

Be the first to review “Disposable Pedicure Kit 3A, 10497 OK0608LK”

Your email address will not be published.