0

Disposable Manicure Kit, 10496 OK0608LK

Price: $49.95

Detailed Description

Bao gồm:

  • 1 dũa móng tay màu cam và trắng 90/100
  • 1 chà móng tay bằng gỗ màu trắng 100/120
  • 1 thanh gỗ

Số lượng: 300 bộ / thùng

Weight3 lbs

Other products

Reviews

Be the first to review “Disposable Manicure Kit, 10496 OK0608LK”

Your email address will not be published.