0

Aeon Dipping Powder, 015, Rooney, 2oz OK0326LK

Price: $12.95

Bột nhúng móng màu #15

Móng bột nhúng có thể được sử dụng để làm cho các loại móng tay dạng full-sets hay fill-ins. Chẳng hạn như refill, làm mới bề ngoài của móng tay hay sửa chữa những hư hại từ móng gel hay móng acrylic.

Weight3.2 lbs
Dimensions1.5 × 1.5 × 1.5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Aeon Dipping Powder, 015, Rooney, 2oz OK0326LK”

Your email address will not be published.