0

5-Tier Stackable Jar 3ml

Price: $1.95
  • Hoàn hảo để lưu trữ bột acrylic chất lỏng, thiết kế móng tay, kem dưỡng da, và nhiều hơn nữa
  • Dễ dàng vặn vít với nhau để lưu trữ nhỏ gọn bột acrylic, chất lỏng, thiết kế móng tay và nhiều hơn nữa
  • Có đường kính 1-1 / 2 “, Mỗi tầng là 3mL.
Weight1.6 lbs
Dimensions1.6 × 1.4 × 0.1 in

Other products

Reviews

Be the first to review “5-Tier Stackable Jar 3ml”

Your email address will not be published.