0

4-Tier Stackable Jar

Price: $5.95
  • Dễ dàng vặn chạt với nhau để cất gọn
  • Tuyệt vời để chứa bột acrylic, chất lỏng, nail designs và nhiều hơn nữa
  • Mỗi tầng là 50 mL
  • Có 4 tầng
Weight0.7 lbs
Dimensions1.3 × 1.3 × 5.2 in

Other products

Reviews

Be the first to review “4-Tier Stackable Jar”

Your email address will not be published.