0

32-Clear Tip Table Display Rack for Nail Art/Polish Color

Price: $10.95
  • Thuận tiện để trưng bày nghệ thuật móng tay hoặc màu sơn, màn hình này có giá đỡ acrylic trong với 32 đầu nhọn rõ ràng.
Weight3.5 lbs
Dimensions4 × 3 × 2 in

Other products

Reviews

Be the first to review “32-Clear Tip Table Display Rack for Nail Art/Polish Color”

Your email address will not be published.