0

2 in 1 Tweezer

Price: $5.95
  • Tạo lông mày đẹp với công cụ 2 trong 1 này.
  • Một đầu có một đầu nhíp nghiêng để cung cấp nhíp chính xác chính xác.
  • Đầu còn lại có lược để định hình và chải chuốt lông mày.
Weight0.5 lbs
Dimensions5 × 2 × 0.5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “2 in 1 Tweezer”

Your email address will not be published.