0

1Oz Dropper

Price: $1.95
  • Chai thủy tinh tròn, mỗi chai đều có ống nhỏ giọt thủy tinh có đầu nhọn chất lượng
  • Màu sắc trong suốt, sáng, sạch đẹp
Weight1.76 lbs
Dimensions1.63 × 1.63 × 4.38 in

Other products

Reviews

Be the first to review “1Oz Dropper”

Your email address will not be published.