0

Be Beauty Spa Collection, Deep Therapy Massage Cream, CMSS161G1, Warm Earth, 1Gallon KK0511

Price: $18.50
  • Sản phẩm tạo ra một cảm giác nóng lên của vùng tác động làm dịu đau và đau cơ.
  • Giúp cải thiện lưu lượng máu trong cơ thể.
  • Deep Massage Massage Cream là giải pháp hoàn hảo cho mát xa mô sâu, nhưng cũng có thể được áp dụng nhẹ trên các khu vực tác động nhỏ hơn.
  • Đa dạng mùi hương để lựa chọn.
Weight8.35 lbs
Dimensions5.9 × 5.9 × 11.8 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Be Beauty Spa Collection, Deep Therapy Massage Cream, CMSS161G1, Warm Earth, 1Gallon KK0511”

Your email address will not be published.