0

Caramia No Wipe Top Coat, 0.5 Oz OK0719VD

Price: $5.25
  • Caramia Base Coat là sản phẩm hoàn hảo sử dụng sau khi sơn Caramia Gel.
  • Giữ móng tay gel của bạn khỏi sứt mẻ và hư hỏng.
  • Tạo lớp sơn bóng hoàn hảo và an toàn cho người sử dụng.
Weight0.03 lbs
Dimensions0.5 × 0.5 × 2.5 in

Other products

Reviews

Be the first to review “Caramia No Wipe Top Coat, 0.5 Oz OK0719VD”

Your email address will not be published.