0

Taylor White 90 Powder Cabinet

Price: $2,500.00
  • Màu sắc: trắng
  • Có thể đứng trên sàn với 3 đèn led trên đầu
  • Kệ 3 cấp có thể chứa 224 Dip Powder & 1400 sơn móng tay
  • 12 tủ có thể chứa 112 bột nhúng và 640 sơn móng tay, tổng cộng 336 Dip và 2040 sơn móng tay
  • 4 tủ lớn để lưu trữ.
Weight800 lbs
Dimensions89.25 × 15 × 80 in

Other products

Loading...
Paris Nail Dryer Table

Paris Nail Dryer Table

$1,899.00
Camellia Reception Desk

Camellia Reception Desk

$2,610.00
Verona II Nail Dryer Table

Verona II Nail Dryer Table

$795.00
Fiori 8 Function Machine

Fiori 8 Function Machine

$950.00
Sonoma Nail Dryer

Sonoma Nail Dryer

$1,025.00
Hydraulic Facial Bed 3

Hydraulic Facial Bed 3

$395.00
Fiori Led Magnifying Lamp

Fiori Led Magnifying Lamp

$295.00
Fiori S-20 Facial Steamer

Fiori S-20 Facial Steamer

$450.00
Verona Nail Dryer Table

Verona Nail Dryer Table

$650.00

Reviews

Be the first to review “Taylor White 90 Powder Cabinet”

Your email address will not be published.