0

Daytona Waiting Chair Customer Chair

Price: $175.00
  • Bọc da  cao cấp, chống acetone.
  • Khung ghế kim loại sáng bóng, và chắc chắn
  • Ghế lượn cong phần lưng, đảm bảo cám giác thoái mái cho người ngồi
Weight33 lbs
Dimensions19.5 × 19.5 × 23 in

Other products

Loading...
Fiori Led Magnifying Lamp

Fiori Led Magnifying Lamp

$295.00
Fiori 8 Function Machine

Fiori 8 Function Machine

$950.00
Hydraulic Facial Bed 3

Hydraulic Facial Bed 3

$395.00
Fiori S-30 Facial Steamer

Fiori S-30 Facial Steamer

$395.00
Sonoma Double Nail Table

Sonoma Double Nail Table

$855.00
Sonoma Reception Desk

Sonoma Reception Desk

$1,650.00
Fiori S-20 Facial Steamer

Fiori S-20 Facial Steamer

$450.00
Camellia Single Nail Table

Camellia Single Nail Table

$645.00
Camellia Reception Desk

Camellia Reception Desk

$2,610.00

Reviews

Be the first to review “Daytona Waiting Chair Customer Chair”

Your email address will not be published.