0

Base & Top Coat

Base: Lớp sơn nền, một lớp keo dính cho móng tự nhiên để cố định, gắn chặt vào móng.
Top Coat: Lớp phủ trên cùng sau đó được phủ lên lớp sơn bóng để giữ màu và bảo vệ nó.

Showing 1–60 of 213 results

1 Gel Base Gel Top #DGBGT

1 Gel Base Gel Top #DGBGT

$10.00
All-in-One Thinner 1G

All-in-One Thinner 1G

$34.00
Base & Top .25oz Pair

Base & Top .25oz Pair

$20.00
Base 8oz Free 0.5oz

Base 8oz Free 0.5oz

$55.00
Bond Base 0.5oz

Bond Base 0.5oz

$11.00
Bonder 8 oz

Bonder 8 oz

$18.00
Bonder Base Coat 0.3oz

Bonder Base Coat 0.3oz

$2.75
Bonder Base Coat 0.6oz

Bonder Base Coat 0.6oz

$4.95
Bonder Base Coat 4oz

Bonder Base Coat 4oz

$11.95
Bonder Base Coat 8oz

Bonder Base Coat 8oz

$17.95
Clear 20039

Clear 20039

$4.25
CND Nail Primer 0.5 oz

CND Nail Primer 0.5 oz

$11.00
CND NailPrime 0.5oz

CND NailPrime 0.5oz

$11.00
CND NailPrime 0.5oz

CND NailPrime 0.5oz

$11.00
1 2 3 4
...

Recommend for you

Loading...
Duo Gel/Polish #059

Duo Gel/Polish #059

$6.00
Dip Powder 2 Oz #030

Dip Powder 2 Oz #030

$12.00
U-033

U-033

$9.50
Duo Gel/Polish #030

Duo Gel/Polish #030

$6.00
CL #09

CL #09

$11.95
New 2-In-1 Superfile

New 2-In-1 Superfile

$12.00
Combo 3in1 #256

Combo 3in1 #256

$16.00
Ombre Collection #045

Ombre Collection #045

$10.00
Solid SOLID072

Solid SOLID072

$12.20
Acrylic Brush Size 16

Acrylic Brush Size 16

$36.00
New Yolk City  - Lacquer

New Yolk City - Lacquer

$5.80
Ombre Collection #056

Ombre Collection #056

$10.00