0

Base & Top Coat

Base: Lớp sơn nền, một lớp keo dính cho móng tự nhiên để cố định, gắn chặt vào móng.
Top Coat: Lớp phủ trên cùng sau đó được phủ lên lớp sơn bóng để giữ màu và bảo vệ nó.

Showing 1–60 of 213 results

All-in-One Thinner 1G

All-in-One Thinner 1G

$34.00
Base & Top .25oz Pair

Base & Top .25oz Pair

$20.00
Base 8oz Free 0.5oz

Base 8oz Free 0.5oz

$55.00
Bond Base 0.5oz

Bond Base 0.5oz

$11.00
Bonder 8 oz

Bonder 8 oz

$18.00
Bonder Base Coat 0.3oz

Bonder Base Coat 0.3oz

$2.75
Bonder Base Coat 0.6oz

Bonder Base Coat 0.6oz

$4.95
Bonder Base Coat 4oz

Bonder Base Coat 4oz

$11.95
Bonder Base Coat 8oz

Bonder Base Coat 8oz

$17.95
Clear 20039

Clear 20039

$4.25
CND Nail Primer 0.5 oz

CND Nail Primer 0.5 oz

$11.00
CND NailPrime 0.5oz

CND NailPrime 0.5oz

$11.00
CND NailPrime 0.5oz

CND NailPrime 0.5oz

$11.00
1 2 3 4
...

Recommend for you

Loading...
New OPI Led Light Deal!!!

New OPI Led Light Deal!!!

$358.80
360 Pairs Slipper Unfold

360 Pairs Slipper Unfold

$45.00
#31244 - C20

#31244 - C20

$12.95
Duo Gel/Polish #221

Duo Gel/Polish #221

$6.00
Solid SOLID022

Solid SOLID022

$12.00
Pink Base Coat 16 FL oz

Pink Base Coat 16 FL oz

$25.95
Polish Passion NLH19

Polish Passion NLH19

$4.73
Dip Powder 2 Oz #191

Dip Powder 2 Oz #191

$12.00
#NE04 - Neon

#NE04 - Neon

$13.95